Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.

Som leverandør av sjømat til et voksende marked, eiere av tradisjonelle bedrifter, og arbeidsgiver for engasjerte ansatte, følger det et stort ansvar. I Insula er vi opptatt av å bygge vår bedriftskultur basert på felles etiske prinsipper som sikrer gode arbeidsforhold og utvikling, for våre ansatte, trygg HMS, forsvarlig drift og produksjon. Vi jobber også for å etterleve våre forpliktelser overfor vår leverandørkjede for å ivareta god forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

For å definere og tydeliggjøre dette har vi definert interne og eksterne etiske retningslinjer. 

Årlige aktsomhetsvurderinger 

I henhold til Åpenhetsloven § 4 gjør vi regelmessige aktsomhetsvurderinger i våre selskap. Redegjørelsene finner du her

Innhold

Interne etiske retningslinjer

Våre interne etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet uavhengig av geografisk lokasjon og selskapstilhørighet. Det forventes av alle å forstå innholdet og betydningen av disse, og at det legges til grunn i den enkeltes arbeidshverdag. Respekt for mennesker og miljø, lovlydighet og integritet er vårt felles fundament for videre utvikling. 

Eksterne etiske retningslinjer

Våre eksterne etiske retningslinjer beskriver hvordan vi forplikter oss og vår leverandørkjede for ivaretakelse av blant annet forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi forventer at alle leverandører, produktleverandører, samt serviceleverandører og samarbeidspartnere sikrer at deres underleverandører også oppfyller kravene i disse retningslinjene og handler ansvarlig. 

Informasjonsplikt og innsynsrett

Har du spørsmål til oss? Send en mail til post@insula.no og merk den Åpenhetsloven. Vi svarer deg på konkrete forespørsler om informasjon og innsyn i hvordan vi håndter faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurderinger vi utfører årlig. 

Takk for at du er interessert i arbeidet vi gjør i Insula Norge og Hvitfisk.

Kontakt oss

Insula AS

Havet 45
N-8370 Leknes
Norway

+47 76 08 70 00
post@insula.no

Sosiale media